Vad för typ av lokal ska jag ha?

Det finns flera olika lokal som företag kan hyra. Nedan listar vi alla typer.

Lokal är en viktig del av ett lyckat företag.

Hurdan lokal behövs för ditt företag beror högt på typen av verksamhet.

Lokaler i Sverige

Beroende på vad för slags verksamhet man bedriver är man också i behov av olika typer av lokaler. Här hittar du lite kort information om några vanliga typer av lokaler; Butik, Kontor, Kontorshotell och Lagerlokal.