Redan år 2013 uppmärksammades MKBs Culture Casbah projekt när det vann Mipim Awards. De har sedan dess varit ett av Sveriges mest omtalade fastighetsprojekt. Culture Casbah är ett unikt stadsutvecklingsprojekt, med den bakomliggande tanken att förändra Rosengård i Malmö.

culture-casbah-2

Malmös största fastighetsbolag MKB har drivit projeketet, dock inte helt utan svårigheter. Det har blivit dyrt och de har under flertalet tillfällen uppgetts sig söka samarbetspartners. Och nu kan deras böner besvarats.

För att lyckas förverkliga projektet har MKD, Balder, Heimstaden och Victoria Park gått samman. Balder var den tidigare ägaren av Rosengård centrum och bostäder. Heimstaden är en av Malmös, och Sveriges, största ägare av bostäder. Och Victoria Park är en stor ägare i området. Så kvartettens intresse av att ett lyckat Culture Casbah är minst sagt berättigat.

Culture Casbah inkluderar bland annat ett torn, som ska bli östra Malmös nya landmärke.Totalt kommer projektet i ett första skede tillföra Rosengård 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet.

Visionen är att det ska bli Malmös nästa stora stadsutvecklingsprojekt, som kommer bidra till Rosengårds väg till att bli en del av centrala Malmö. Utöver Culture Casbah förväntas det även tillkomma 300 bostäder i närområdet och MKBs VD Terje Johansson är glad över att intresset för att investera och utveckla Rosengård är stort. En faktor som bidrar till ökat attraktivitet är att dessutom att det planeras byggas en persontrafik station 300-400 meter från Culture Casbah. Den positiva utveckling av Rosengård som förväntas kommer även spegla Malmö som en helhet bra. Patrik Hall, VD Heimstaden AB, tror att sammankopplingen mellan stadens olika delar kommer att bidra till att göra Malmö än mer levande och intressant som bostadsord.

För att sammanfatta benämner Erik Salin, VD Fastighets AB Balder, samarbetet som oerhört positivt. Och det gäller inte enbart för fastighetsbolagens räkning, jag är nog inte ensam om att vara förväntasfull för hur Culture Casbah kommer att komma att bli.rosengard-culture-casbah