Efter 7 års planerade kan nu äntligen Aros sätta igång på riktigt. År 2010 påbörjades en detaljplan för att uppföra bostäder på Gärdet i Stockholm. Planen har dock blivit prövad i domstol, inte en, utan två gånger. Först i Mark- och miljödomstrolen där besultet att överpröva den antagna detlajplanen av Stockholm stad. Det beslutet upphävdes dock nu av Mark- och Miljööverdomstolen.

 

På Aros är de mycket glada över att tillslut så kunna gå vidare med projektet. De är även glada över att det besult som tagits nu är så pass glasklart att det inte finns någon risk för en ytterligare överklagan.
Totalt innehåller projektet i kvarteren Ordonnansen 5 & 6 140 st lägenheter. Målet är säljstart i slutet av 2017.