Tidningen Forbes sammanställer varje år en lista på det kommande årets arbetsplatstrender och så även i år. Meningen med listan är att hjälpa företag att förbereda sig på vad som komma skall. Läs mera om vad även din arbetsplats borde ha koll på.

1. Från distansarbete tillbaka till kontoret

Samverkan mellan arbetstagare har bevisats öka produktiviteten på företaget. Då kollegor får kommunicera sinsemellan utbyts tankar och idéer, vilka är kärnan till kreativitet och innovation. Alla borde därför ha möjlighet till denna typ av spontan diskussion på sin arbetsplats. Till exempel teknologiföretaget IBM drog tillbaka möjligheten att jobba på distans och uppmuntrade sina anställda att komma tillbaka till kontoret för att främja kommunikationen. Även Apple har aktivt börjat uppmuntra samarbete och bollandet av idéer mellan anställda på företaget. Det är inte bara företaget som gynnas av denna interaktion, utan arbetstagare trivs även bättre då de upplever att de har vänner på arbetsplatsen.

Samarbete på arbetsplats

2. IoT integreras på arbetsplatsen

Artificiell intelligens (IoT) blir allt vanligare på företag. Detta leder till förändringar i de mera rutinartade processerna på arbetsplatsen. Då maskinteknologin tar hand om rutinuppgifterna, kan företagets fokus förflyttas till andra uppgifter som skapar större mervärde. För företagsledare för detta ändå med sig vissa utmaningar då många anställdas dagliga arbete förändras. Hur skall man anpassa sig till den nya teknologiska revolutionen?

IoT på arbetsplats

3. Arbetshälsan allt viktigare

Att prata om arbetshälsa- eller ohälsa, är inte längre en tabu, utan ett samtalsämne som aktivt borde diskuteras. Enligt en amerikansk undersökning har till och med 84% av alla arbetstagare någon gång upplevt att de mår psykiskt dåligt. Då företag lägger fokus på sina anställdas hälsa, minskar även omsättningen på arbetstagare. Det blir också allt vanligare att folk fortsätter jobba efter pensionsåldern och då blir frågor om arbetshälsan naturligt aktuella då arbetsgivare måste kunna erbjuda arbetshälsovård under en längre tid, samt säkerställa att arbetstagarna hålls motiverade.

 

Källa: 10 Workplace Trends You’ll See In 2018