Fastighetsbolaget Klövern utvecklas ständigt, och det verkar inte finnas några planer på att sakta ner under 2017.

Deras senaste förvärv var 28 fastigheter i Lund och Malmö. Säljaren är Castellum och prislappen landar på inget mindre än kring 900 miljoner kronor.

Totalt handlar det om en yta om 114 000 kvadratmeter. Och utav de 28 fastigheter som ingår i köpet är 21 st belägna i Malmö (cirka 88 000 kvadratmeter), samt sju i Lund (26 000 kvadratmeter).

Vakansgraden är 25%. Och det totala hyresvärdet för 2016 uppgår till 120 miljoner kronor och ytmässig uthyrningsgrad till 75%. Bland hyresgästerna hittar man bland annat DHL, Mio, och Malmö Kommun.  

Båda parterna är nöjd. Castellum för att kunna renodla sin portfölj i Malmö och Lund till utvalda delmarknader. Klövern då de lyckas öka sitt bestånd med drygt 50 procent i Malmö och mer än dubbla det i Lund. Något som Klöverns vd Rutger Arnhult säger ger dem en möjlighet att bli en betydligt starkare aktör på Öresunds fastighetsmarknad.